การทานอาหารเพื่อสุขภาพ

การทานอาหารเพื่อสุขภาพปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยลงมาก เพราะคิดว่าคงไม่ค่อยเป็นผลในระยะสั้น แต่หารู้ไหม่การทานอาหารเพื่อสุขภาพจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อสุขภาพร่างกายเรา เปรียบให้เห็นได้ชัดในคนชราที่สุขภาพแข็งแรงก็มักจะทานอาหารเพื่อสุขภาพมาโดยตลอด เช่น เลือกทานแต่ผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษและมีประโยชน์ เป็นต้น …