วิธีช่วยให้นอนหลับอย่างผ่อนคลาย

  1. นอนลงในท่าที่คุณคิดว่าสบายที่สุด ถนัดที่สุดและคุณก็ชอบนอนมากที่สุดด้วย จากนั้นก็ให้คุณเพ่งความสนใจไปยังลมหายใจเข้าออก หรือที่เรียกว่าการกำหนดลมหายใจนั่นเอง ไม่ต้องไปอะไรมากให้มันเป็นไปตามธรรมชาตอเข้าและออก พยายามอย่างอย่าไปคิดเรื่องวุ่นวายอื่นๆ ให้สนใจแต่การหายใจของตัวเองเท่านั้น